Faydali Linkler

Welzheim Bilal-i Habesi Moschee

Adres:

Welzheim Bilal-i Habesi Moschee

Silcherstr.6   73642 Welzheim

Telefon: 07182/3755

Fax: 07182/4432

Email: bilal-i_habesi@web.de